قوانین برای مسافران

 1. تمام مراحل رزرو اقامتگاه اعم از مشاهده و انتخاب اقامتگاه، ارسال درخواست رزرو، و واریز مبلغ به صورت کاملا اینترنتی انجام می شود.
 2. قطعی شدن رزرو، منوط به پرداخت هزینه اقامتگاه از طریق سامانه رزرویلا می باشد.
 3. مبلغ مربوط به رزروهای لغو شده توسط مسافرین، مطابق با قوانین لغو رزرو برای هر اقامتگاه (درج شده در صفحه هر اقامتگاه) به مسافرین محترم پرداخت می شود.
 4. تحویل اقامتگاه برای زوجین با ارائه شناسنامه آن ها امکان پذیر است.
 5. ورود به اقامتگاه در ساعت  14روز شروع رزرو و خروج از آن در ساعت 12 روز پایانی رزرو است.
 6. مسافر باید وسایل اقامتگاه را سالم و به همان شکلی که تحویل گرفته است به میزبان تحویل دهد.
 7. تمام فعالیت های سامانه رزرویلا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیک انجام می شود.

قوانین برای میزبان

 1. چک کردن شناسنامه زوجین بر عهده میزبان می باشد.
 2. میزبان می بایست اقامتگاه را تمیز و مرتب و مطابق با تصاویر قرار داده شده در سامانه رزرویلا به مسافران تحویل دهد.
 3. میزبان می بایست مدرک شناسایی معتبری جهت ضمانت تحویل وسایل اقامتگاه از مسافرین اخذ نماید.
 4. حق کمیسیون سامانه رزرویلا ده درصد از مبلغ کل می باشد.
 5. قوانین لغو رزرو برای هر اقامتگاه توسط میزبان تعیین می شود.
 6. میزبان نباید هیچ مبلغی اضافه بر مبلغی که در سامانه رزرویلا توسط مسافر پرداخت شده است از مسافر طلب کند.
 7. تمام فعالیت های سامانه رزرویلا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیک انجام می شود.